Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Kontakt

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Názov organizácie: Správa majetku Košického samosprávneho kraja
Sídlo organizácie: Tatranská 25, 040 01 Košice
IČO: 42 093 937

Meno a funkcia Telefónne číslo E-mail
Mgr. Vladimír Milistenfer
riaditeľ
055 611 66 64
0918 766 149
vladimir.milistenfer@vucke.sk
Ing. Patrik Pencák
technický námestník
055 611 66 31
0918 766 136
patrik.pencak@vucke.sk
Janette Sepešiová
organizačno-technický referent
055 611 66 64
0918 766 140
spravamajetku.ksk@stonline.sk
Ing. Ondrej Pástor
personalistika a mzdy
055 611 66 56 ondrej.pastor@vucke.sk
Ing. Miroslav Kulha
vedúci správca – Bačíkova 7, Strojárenská 3, Exnárová 10, Popradská 76, Továrenská 3, Turgenevova 36 a nehnuteľnosti mimo Košíc
055 611 66 13
0903 601 374
miroslav.kulha@vucke.sk
Katarína Palenčárová
vedúci správca – ZZ Poštová 15, Mäsiarska 27, Tatranská 25, ZZ Východ – Furča, ZZ Sever a nehnuteľnosti mimo Košíc
055 611 66 70
0907 978 906
katarina.palencarova@vucke.sk
Ing. Peter Tóth
vedúci správca – ZZ Juh, ZZ Nad Jazerom, ZS Srbská, ZS Krásna
055 611 66 70
0918 766 135
peter.toth@vucke.sk
Ing. Bernadeta Minarčíková
vedúci ekonóm
055 611 66 50
0918 766 128
bernadeta.minarcikova@vucke.sk

Kontakt na zdravotnícke zariadenia

Zdravotnícke zariadenie Informátor
ZZ Sever, Komenského 37/A, Košice 055 63 345 11
055 79 613 11
055 79 613 22
ZZ Východ, Maršala Koneva 1, Košice 055 67 127 40
055 67 127 34
055 79 794 11
ZZ Juh, Rastislavova 45, Košice 055 622 15 62
055 678 59 47
ZZ Nad Jazerom, Spišské nám. 4, Košice 055 674 12 40
055 674 12 41
055 674 12 45
ZZ Mäsiarska 27Poštová 15, Košice 055 611 66 11

 

 

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2021 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.