Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Budova na Exnárovej 10 v Košiciach

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Budova bývalého gymnázia na Exnárovej 10 v KošiciachObjekt bol postavený v roku 1986 ako účelová budova dvadsaťdva triednej základnej školy. Neskôr bolo v budove zriadené gymnázium. Trojposchodová budova bývalého gymnázia pozostáva z dvoch traktov so samostatnými vstupmi, ktoré sú prepojené prechodnými chodbami vo vnútri objektu. Objekt je situovaný do terénu s členitým okolím so zeleňou a ihriskami. Prístavbou budovy je samostatný objekt telocvične, ktorý je s hlavnou budovou prepojený spojovacou chodbou. Budova je napojená na inžinierske siete - vodovod, kanalizáciu, elektroinštaláciu, plyn, teplovod, slaboprúd, má zriadený hromozvod a vnútorné hydranty,  je napojená na centralizovaný pult ochrany Policajného zboru SR.

V budove sú prenajaté nebytové priestory pre prevádzky a služby - fitnes centrum, redukčné a revitalizačné centrum, čistiareň kobercov, stomatologická ambulancia, Evanjelická materská škola, špeciálna trieda pre deti s poruchami vývinu, súkromná škola pre deti s autizmom,  tanečné štúdio KAMIKADZE CREW, fotoateliér, denný stacionár pre seniorov Sv. Helena, bojové umenie – Bujinkan, kancelárie, archív a skladové priestory. Časť budovy využíva Konzervatórium Jozefa Adamoviča na Exnárovej 8, ktoré rozšírilo svoju výučbu pre študentov.

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2021 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.