Ostrovy kultúry

Spravovaný majetok

Budova bývalého zdravotného strediska Jasov

       

Budova – bývalého zdravotného zariadenia sa nachádza v katastrálnom území Jasov, súpisné číslo 178, na pozemku registra C KN, parcela číslo 158/2, obec Jasov, okres Košice – okolie.

 

Budova na ulici Československej armády 13 v Moldave nad Bodvou

       

Budova – bývalej starej polikliniky sa nachádza neďaleko centra mesta Moldava nad Bodvou, v katastrálnom území Moldava nad Bodvou, na ulici Československej armády 13, súpisné číslo 724, parcelné číslo 1345/1, obec Moldava nad Bodvou, okres Košice – okolie.

 

Dom vo Vyšnom Medzeve

       

Dom – bývalá škola v prírode sa nachádza v katastrálnom území Vyšný Medzev, na ulici Hrdinov Slovenského národného povstania č. 157, súpisné číslo 197, na pozemku registra C KN, parcela číslo 434/1, obec Vyšný Medzev, okres Košice – okolie.

 

Areál na Strojárenskej 3 v Košiciach

       

Areál sa nachádza v katastrálnom území Letná, na Strojárenskej ulici č.3, súpisné čísla 1062, 1063, 1064, 1065, 1067, 1068, 2480, na pozemkoch registra C KN, parcelné čísla 3205/3, 3205/1, 3205/2, 3205/4, 3205/6 a 3205/7, obec Košice.

 

Ostatné spravované nehnuteľnosti

       

1. Domov mládeže, Popradská č. 76, Košice, 2. pozemky v katastrálnom území Stráňany, 3. pozemky v katastrálnom území Spišská Nová Ves, 4. pozemky v katastrálnom území Cejkov.

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.04.2013 08:17
Upravené: 31.07.2013 09:49