Ostrovy kultúry

Spravovaný majetok

Zdravotnícke zariadenia Košice Sever

       

Poliklinika Sever sa nachádza v mestskej časti Sever, v katastrálnom území Severné mesto, na Komenského ulici č. 37/A, súpisné číslo 74, na pozemku registra C KN, parcela číslo 3041, 3042/4 a 3042/5 obec Košice. Ide o účelovú stavbu, ktorá bola postavená v roku 1965 pre zabezpečenie zdravotníckej...

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.04.2013 08:17
Upravené: 31.07.2013 09:49