Ostrovy kultúry

Zdravotnícke zariadenia Košice Sever

Poliklinika Sever sa nachádza v mestskej časti Sever, v katastrálnom území Severné mesto, na Komenského ulici č. 37/A, súpisné číslo 74, na pozemku registra C KN, parcela číslo 3041, 3042/4 a 3042/5 obec Košice. Ide o účelovú stavbu, ktorá bola postavená v roku 1965 pre zabezpečenie zdravotníckej starostlivosti obyvateľov spádového územia a je osadená v mestskom parku.

Zdravotnícke zariadenia Košice SeverHlavná budova je členená na štyri pavilóny. Pavilón A a B - objekt so šiestimi nadzemnými a jedným podzemným podlažím, ktorý je zastrešený plochou strechou. Pavilón C - prístavba lekárne ku hlavnej budove má jedno nadzemné a jedno podzemné podlažie. Zastrešená je plochou strechou. Pavilón D - objekt z dvomi nadzemnými podlažiami, kde sú umiestnené pľúcne ambulancie je taktiež zastrešený plochou strechou. Okrem hlavnej budovy so štyrmi pavilónmi patria k budove polikliniky aj ďalšie budovy, ktoré sú umiestnené vo dvore objektu. Ide o samostatnú budovu bývalého bytu domovníka. Okrem uvedeného objektu sa vo dvore nachádzajú garáže, dielne a úpravňa vody. Objekt je z konštrukčného hľadiska postavený ako atypický monolitický železobetónový skelet, s obvodovým plášťom z tehál. Pôvodné drevené okná sú čiastočne nahradené novými plastovými. Taktiež vchodové hliníkové dvere sú nahradené plastovými s dvojsklom. Povrchové vonkajšie úpravy – brizolitové omietky so soklíkom zo škrabanej kameniny. Objekt je napojený na všetky inžinierske siete – vodovod, kanalizáciu, plyn, teplovod, elektroinštaláciu, slaboprúd, hromozvod. Budova je vybavená hydrantmi a hasiacimi prístrojmi.

V tomto zariadení pacienti nájdu široké spektrum praktických a odborných ambulancií a oddelení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek: OKB, RDG, USG, rehabilitácia, lekárne, denný stacionár pre seniorov Sv. Helena.

Autor/zdroj: Správa majetku KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.05.2013 13:22
Upravené: 28.01.2020 10:23