Ostrovy kultúry

Správa majetku KSK

Správa majetku Košického samosprávneho kraja (KSK) je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

Organizácia vznikla 1. januára 2007 pod názvom Správa záväzkov a pohľadávok ako právny nástupca zrušených nemocníc s poliklinikou v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. 1. januára 2013 bol názov organizácie zmenený na Správa majetku KSK a predmet činnosti bol rozšírený tak, aby organizácia mohla nahradiť zaniknutú Správu majetku spol. s r.o. a Správu nebytových priestorov, spol. s r.o.

Podrobnejšie informácie o právnom postavení a kompetenciách Správy majetku KSK poskytuje Zriaďovacia listina.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.05.2013 14:31
Upravené: 24.05.2013 13:27