Ostrovy kultúry

Budova bývalého zdravotného strediska Jasov

Budova – bývalého zdravotného zariadenia sa nachádza v katastrálnom území Jasov, súpisné číslo 178, na pozemku registra C KN, parcela číslo 158/2, obec Jasov, okres Košice – okolie.

Bývalé zdravotnícke zariadenie v JasoveBudova bývalého zdravotného strediska je situovaná v blízkosti Premonštrátskeho kláštora v obci Jasov 30 km od mesta Košice. Stredisko bolo postavené v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Ide o jednopodlažnú budovu. Budova nie je momentálne využívaná.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.03.2017 10:09
Upravené: 27.03.2017 13:00