Ostrovy kultúry

Dom vo Vyšnom Medzeve

Dom – bývalá škola v prírode sa nachádza v katastrálnom území Vyšný Medzev, na ulici Hrdinov Slovenského národného povstania č. 157, súpisné číslo 197, na pozemku registra C KN, parcela číslo 434/1, obec Vyšný Medzev, okres Košice – okolie.

Budova z uliceDom je situovaný v strede obce Vyšný Medzev 40 km od mesta Košice. V minulosti slúžil ako škola v prírode. Ide o dvojpodlažný, čiastočne podpivničený dom. K hlavnému objektu prislúcha aj kotolňa, sklad a pozemok o celkovej výmere 3 400 m2.

Dom nie je momentálne využívaný.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.03.2017 08:08
Upravené: 28.01.2020 10:32