Ostrovy kultúry

Areál na Strojárenskej 3 v Košiciach

Areál sa nachádza v katastrálnom území Letná, na Strojárenskej ulici č.3, súpisné čísla 1062, 1063, 1064, 1065, 1067, 1068, 2480, na pozemkoch registra C KN, parcelné čísla 3205/3, 3205/1, 3205/2, 3205/4, 3205/6 a 3205/7, obec Košice.

Areál na Strojárenskej 3 v KošiciachAreál je rozsiahlym komplexom, pozostávajúcim z desiatich budov. Pôvodne bol areál známou tabakovou továrňou, neskôr slúžil pre potreby školstva, bolo v ňom umiestnené Stredné odborné učilište strojárenské Aurela Stodolu. V súčasnosti v  budovách s označením č. I, II, III sídlia organizácie Košického samosprávneho kraja, v budove č. IV po zrušení činnosti ubytovne boli nebytové priestory čiastočne zrekonštruované a prenajaté podnikateľským a iným subjektom. V budove č. VI, ktorá bola v roku 2008 sčasti zrekonštruovaná, sídlia odbory KSK a podnikateľský subjekt. Budova č. VII je pokračovaním budovy č. II, sídli v nej organizácia KSK. V súčasnosti je časť budovy č. VIII a budovy č. IX prenajatá na kultúrno-umeleckú činnosť. Budovy č. X a XI sú prenajaté neziskovej organizácii, ktorá zastrešuje projekty v oblasti kultúry.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 18.06.2013 09:32
Upravené: 28.01.2020 10:45