Ostrovy kultúry

Novinky

Zdravotnícke zariadenie Košice Tatranská 25

       

Zdravotné stredisko sa nachádza v mestskej časti Košice Staré mesto, v katastrálnom území Hušťáky, na Tatranskej ulici č.25, súpisné číslo 1232, na pozemku registra C KN, parcela číslo 3461, obec Košice. Budova je umiestnená v obytnej zóne, v lokalite Kuzmányho sídliska a je situovaná v smere východ...

 

Areál na Bačíkovej 7 v Košiciach

       

Areál sa nachádza v katastrálnom území Stredné Mesto, na Bačíkovej ulici č. 7, súpisné čísla budov 321, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029 a 3030, na pozemkoch registra C KN, parcely číslo 266, 267, 269/14, 268/1, 268/2, 269/2, 269/7, 269/9, 269/10, 269/12, 269/16 a 269/17, obec Košice. Areál,...

 

Ostatné spravované nehnuteľnosti

       

1. Domov mládeže, Popradská č. 76, Košice, 2. pozemky v katastrálnom území Stráňany, 3. pozemky v katastrálnom území Spišská Nová Ves, 4. pozemky v katastrálnom území Cejkov.

 

Areál na Strojárenskej 3 v Košiciach

       

Areál sa nachádza v katastrálnom území Letná, na Strojárenskej ulici č.3, súpisné čísla 1062, 1063, 1064, 1065, 1067, 1068, 2480, na pozemkoch registra C KN, parcelné čísla 3205/3, 3205/1, 3205/2, 3205/4, 3205/6 a 3205/7, obec Košice.

 

Dom vo Vyšnom Medzeve

       

Dom – bývalá škola v prírode sa nachádza v katastrálnom území Vyšný Medzev, na ulici Hrdinov Slovenského národného povstania č. 157, súpisné číslo 197, na pozemku registra C KN, parcela číslo 434/1, obec Vyšný Medzev, okres Košice – okolie.

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.04.2013 06:55
Upravené: 31.07.2013 09:52