Ostrovy kultúry

Budova na Exnárovej 10 v Košiciach

Budova školy – bývalého gymnázia sa nachádza na sídlisku Dargovských hrdinov, v katastrálnom území Furča, na Exnárovej ulici č.10, súpisné číslo 960, parcelné číslo 3059 a 3060/4 , obec Košice.

Budova bývalého gymnázia na Exnárovej 10 v KošiciachObjekt bol postavený v roku 1986 ako účelová budova dvadsaťdva triednej základnej školy. Neskôr bolo v budove zriadené gymnázium. Trojposchodová budova bývalého gymnázia pozostáva z dvoch traktov so samostatnými vstupmi, ktoré sú prepojené prechodnými chodbami vo vnútri objektu. Objekt je situovaný do terénu s členitým okolím so zeleňou a ihriskami. Prístavbou budovy je samostatný objekt telocvične, ktorý je s hlavnou budovou prepojený spojovacou chodbou. Budova je napojená na inžinierske siete - vodovod, kanalizáciu, elektroinštaláciu, plyn, teplovod, slaboprúd, má zriadený hromozvod a vnútorné hydranty,  je napojená na centralizovaný pult ochrany Policajného zboru SR.

V budove sú prenajaté nebytové priestory pre prevádzky a služby - fitnes centrum, redukčné a revitalizačné centrum, čistiareň kobercov, stomatologická ambulancia, Evanjelická materská škola, špeciálna trieda pre deti s poruchami vývinu, súkromná škola pre deti s autizmom,  tanečné štúdio KAMIKADZE CREW, fotoateliér, denný stacionár pre seniorov Sv. Helena, bojové umenie – Bujinkan, kancelárie, archív a skladové priestory. Časť budovy využíva Konzervatórium Jozefa Adamoviča na Exnárovej 8, ktoré rozšírilo svoju výučbu pre študentov.

Autor/zdroj: Správa majetku KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.05.2013 13:34
Upravené: 28.01.2020 10:54