Ostrovy kultúry

Zdravotnícke zariadenia Košice Krásna

Budova zdravotného strediska na nachádza v intraviláne obce Krásna nad Hornádom, v katastrálnom území Krásna, na Lackovej ulici č.12, súpisné číslo 232, na pozemku registra C KN, parcela číslo 5010, obec Košice.

Zdravotnícke zariadenia Košice KrásnaPôvodný jednopodlažný objekt s čiastočným podpivničením slúžil pre zdravotnícke účely do roku 2003. V roku 2003 bola časť objektu odpredaná pre súkromné účely a tým bola budova rozdelená na dva samostatné celky. Jednu časť celku tvorí rodinný dom a druhú časť zdravotné stredisko.  Murovaný objekt zdravotného strediska je prízemná budova s dvomi samostatnými vchodmi. Jeden vchod slúži pre detské oddelenie a druhý vchod slúži pre praktického lekára a stomatológa. Obidve časti sú vybavené vlastnými sociálnymi zariadeniami a čakárňami. Zdravotné stredisko má k dispozícii vlastný dvor, umiestnený v zadnej časti objektu. Objekt je plynofikovaný, vykurovanie je zabezpečované vlastnou kotolňou. Kanalizácia v časti praktického lekára a stomatológa je po rekonštrukcii. Celý objekt je napojený na obecnú kanalizáciu a vodovod. Sociálne zariadenia boli zrekonštruované. Okná a dvere sú pôvodné drevené. Strecha je sedlová s plechovou krytinou.

Autor/zdroj: Správa majetku KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.05.2013 13:29
Upravené: 28.01.2020 10:55