Ostrovy kultúry

Areál na Bačíkovej 7 v Košiciach

Areál sa nachádza v katastrálnom území Stredné Mesto, na Bačíkovej ulici č. 7, súpisné čísla budov 321, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029 a 3030, na pozemkoch registra C KN, parcely číslo 266, 267, 269/14, 268/1, 268/2, 269/2, 269/7, 269/9, 269/10, 269/12, 269/16 a 269/17, obec Košice. Areál, v ktorom sa nachádza päť budov, bol v minulosti majetkom Ministerstva obrany Slovenskej republiky, využívaným ako vojenské kasárne.

Areál bývalých kasární na Bačíkovej 7 v KošiciachHlavná budova v areáli je zrekonštruovaná a prenajatá ako celok na základe verejno-obchodnej súťaže. Ostatné budovy boli vo VOS predané, resp. budova č. 4 /rovnobežná s Mäsiarskou ulicou/ sa pripravuje na rekonštrukciu pre potreby KSK.

V areáli sa nachádzajú parkovacie miesta, ktoré sú prenajaté.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.06.2013 10:47
Upravené: 06.07.2017 13:12