Ostrovy kultúry

Zdravotnícke zariadenie Košice Jazero

Budova zdravotníckeho zariadenia sa nachádza v mestskej časti Košice Nad Jazerom, v katastrálnom území Jazero, na ulici Spišské námestie 4, súpisné číslo 2400, na pozemku registra C KN, parcela číslo 4096/21, obec Košice. Zdravotnícke zariadenie patrí medzi najväčšie zdravotnícke zariadenia v Košiciach, v rámci ktorého pacienti môžu nájsť široké spektrum odborných ambulancií a ďalších špecializovaných pracovísk. Prístup k objektu je dobrý.

Zdravotnícke zariadenie Košice JazeroBudova je štvorpodlažná stavba, s plochou strechou, s hlavným vstupom a dvoma vedľajšími vstupmi. V objekte sa nachádzajú dva výťahy. Jeden je osobný a jeden nákladný. Od výstavby objektu v roku 1985 došlo k rekonštrukcii vstupných rozvodov kúrenia, armatúr stúpacích rozvodov vody, k rekonštrukcii podláh v časti spoločných priestorov, schodísk, podesty a vybudovaniu domovej kompaktnej odovzdávacej stanice tepla a horúcovodnej prípojky. V zdravotníckom zariadení JAZERO sú ambulancie umiestnené na I. - III. podlaží. Na 1. NP sa nachádzajú lekárne. Na každom poschodí sa nachádzajú hygienické zariadenia pre pacientov a lekárov.

Autor/zdroj: Správa majetku KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.05.2013 14:16
Upravené: 28.01.2020 10:52