Ostrovy kultúry

Zdravotnícke zariadenie Košice Juh

Poliklinika JUH sa nachádza v mestskej časti Košice Juh, v katastrálnom území Južné mesto, na ulici Rastislavova 45, súpisné číslo 786, na pozemku registra C KN, parcela číslo 1887/2, obec Košice. Je jedným z najväčších zdravotníckych zariadení v meste Košice, v rámci ktorého pacienti nájdu široké spektrum odborných ambulancií a ďalších špecializovaných pracovísk. Je situované v blízkosti areálu Univerzitnej nemocnice L. Pasteura.

Zdravotnícke zariadenie Košice JuhBudova je štvorpodlažná, podpivničená stavba s plochou strechou. Pergola je situovaná nezávisle pozdĺž objektu pri východnej fasáde. Slúži na prekrytie hlavného vstupu vedľajších vstupov a  chodníka. Vplyvom sklonu terénu je suterén čiastočne až úplne zapustený. V objekte sa nachádzajú tri výťahy. Dva sú osobné a jeden nákladný.

Od výstavby objektu v roku 1971 došlo k rekonštrukcii rozvodov kúrenia, strechy, sociálnych zariadení, ležatých a časti stúpacích rozvodov vody, podláh spoločných priestorov a pergoly.

V zdravotníckom zariadení JUH sú ambulancie umiestnené na 1. NP až 4. NP. Na 1. a 2. NP sa nachádzajú lekárne. Na každom poschodí sa nachádzajú zrekonštruované hygienické zariadenia pre pacientov a lekárov.

Autor/zdroj: Správa majetku KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.05.2013 13:41
Upravené: 28.01.2020 10:53