Ostrovy kultúry

Zdravotnícke zariadenie Košice Mäsiarska 27

Budova zdravotníckeho zariadenia sa nachádza v širšom centre mesta Košice, v mestskej časti Košice – Staré mesto, v katastrálnom území Stredné Mesto, na Mäsiarskej ulici č. 27, súpisné číslo 452, na pozemku registra C KN, parcela 61, obec Košice. Objekt je pamiatkovou budovou, zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky a bol postavený v roku 1887. Pôvodná administratívna budova bola v sedemdesiatych rokoch 20. storočia adaptovaná na zdravotnícke zariadenie - nemocnicu, umiestnenú v radovej zástavbe.

Zdravotnícke zariadenie Košice Mäsiarska 27Ide o trojpodlažný podpivničený mestský dom so sedlovou strechou a obdĺžnikovým pôdorysom, ktorý má základnú trojtraktovú dispozíciu so stredovou chodbou, sprístupňujúcou miestnosti po stranách. Hlavný vstup do budovy je zo západnej strany v strede objektu a tvorí prejazd v prízemí, v súčasnosti zmenený na priechod. Do hlavného schodiska bol vložený osobný výťah.

V súčasnosti sú v zdravotníckom zariadení umiestnené ambulancie praktických aj odborných lekárov, oddelenia spoločných liečebných a vyšetrovacích zložiek. Na každom poschodí sa nachádzajú zrekonštruované hygienické zariadenia pre pacientov a lekárov.

Autor/zdroj: Správa majetku KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.05.2013 10:46
Upravené: 28.01.2020 10:50