Ostrovy kultúry

Zdravotnícke zariadenie Košice Poštová 15

Budova zdravotníckeho zariadenia sa nachádza v širšom centre mesta Košice, v mestskej časti Košice – Staré mesto, v katastrálnom území Stredné Mesto, na Poštovej 15, súpisné číslo 543, na pozemku registra C KN, parcela 323/2, obec Košice. Pôvodný bytový dom je pamiatkovou budovou, zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky a bol postavený v roku 1900.

Zdravotnícke zariadenie Košice Poštová 15Dom má sedlovú strechu, s tromi nadzemnými a jedným podzemným podlažím, má pôdorys v tvare „C“ s hlavným dvojtraktovým krídlom a dvomi dvorovými jednotraktovými krídlami s pravouhlo napojenými jednopodlažnými prístavbami. Dom je prístupný vstupom cez prejazd do vnútorného dvora a do záhrady s trávnatým porastom. Z prejazdu sa vstupuje priamo na hlavné schodisko. Mohutné schodisko sprístupňuje všetky nadzemné podlažia, a v súčasnosti sa na každom poschodí z  jeho podest vstupuje do miestností - čakární a ambulancií.

V zdravotníckom zariadení sú v súčasnosti umiestnené ambulancie praktických a odborných lekárov. V malej prístavbe vo dvore je umiestnená lekáreň. Na každom podlaží sa nachádzajú zrekonštruované hygienické zariadenia pre pacientov a lekárov.

Autor/zdroj: Správa majetku KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.05.2013 10:55
Upravené: 28.01.2020 10:49