Ostrovy kultúry

Zdravotnícke zariadenie Košice Srbská 1

Zdravotné stredisko sa nachádza v mestskej časti Košice Juh, v katastrálnom území Južné mesto, na Srbskej ulici č. 1, súpisné číslo 541, na pozemku registra C KN, parcela číslo 1945/2, obec Košice. . Je situované v blízkosti zdravotníckeho zariadenia JUH, Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, v tichom prostredí.

Zdravotnícke zariadenie Košice Srbská 1

Hlavná budova je trojpodlažná, podpivničená stavba s plochou strechou a dvoma jednopodlažnými prístavbami so samostatnými vstupmi do jednotlivých častí budovy.

V roku 1989 bol pôvodný objekt zrekonštruovaný pre účel zdravotného strediska a následne bola zrekonštruovaná strecha hlavnej budovy a časť strechy prístavby v ľavej časti budovy, strešné žľaby, zvody, ležaté rozvody vody, sociálne zaradenia, podlahy spoločných priestorov, rozvody kúrenia, pergola a vstupy do objektu hlavnej budovy.

V zdravotnom stredisku sú ambulancie umiestnené na 2. NP a 3. NP. Na každom poschodí sa nachádzajú hygienické zariadenia pre pacientov a lekárov.

Autor/zdroj: Správa majetku KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.05.2013 13:50
Upravené: 28.01.2020 10:52