Ostrovy kultúry

Zdravotnícke zariadenie Košice Tatranská 25

Zdravotné stredisko sa nachádza v mestskej časti Košice Staré mesto, v katastrálnom území Hušťáky, na Tatranskej ulici č.25, súpisné číslo 1232, na pozemku registra C KN, parcela číslo 3461, obec Košice. Budova je umiestnená v obytnej zóne, v lokalite Kuzmányho sídliska a je situovaná v smere východ – západ.

Zdravotnícke zariadenie Košice Tatranská 25Budova zdravotného strediska bola kolaudovaná v roku 1973. Je to dvojpodlažná stavba obdĺžnikového pôdorysu s rovnou strechou. Prepojenie medzi prízemím a podlažím vo vnútri objektu nie je realizované. Na prízemí zariadenia sa nachádzajú ambulancie detských lekárov a oddelenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek – rehabilitácia. Pri vstupe na prízemie sú hygienické zariadenia pre pacientov a lekárov a infekčná miestnosť. Vchod na podlažie je samostatný. Na podlaží sa nachádzajú pediatrická a  odborná ambulancia.  Na podlaží sa nachádzajú hygienické zariadenia pre pacientov a lekárov.

Autor/zdroj: Správa majetku KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.05.2013 11:03
Upravené: 28.01.2020 10:47