Ostrovy kultúry

Novinky

26.03.2020

Centrálna koordinácia informačných techológií v súvislosti s COVID-19

       

Na základe uznesenia vlády SR z dôvodu centrálnej koordinácie IT vo verejnej správe, v rámci spoločného postupu a riadenia aktivít v súvislosti s opatreniami v oblasti šírenia koronavírusu, Správa majetku KSK zverejňuje nasledujúci oznam:

 

Zdravotnícke zariadenia Košice Sever

       

Poliklinika Sever sa nachádza v mestskej časti Sever, v katastrálnom území Severné mesto, na Komenského ulici č. 37/A, súpisné číslo 74, na pozemku registra C KN, parcela číslo 3041, 3042/4 a 3042/5 obec Košice. Ide o účelovú stavbu, ktorá bola postavená v roku 1965 pre zabezpečenie zdravotníckej...

 

Zdravotnícke zariadenia Košice Krásna

       

Budova zdravotného strediska na nachádza v intraviláne obce Krásna nad Hornádom, v katastrálnom území Krásna, na Lackovej ulici č.12, súpisné číslo 232, na pozemku registra C KN, parcela číslo 5010, obec Košice.

 

Budova na Exnárovej 10 v Košiciach

       

Budova školy – bývalého gymnázia sa nachádza na sídlisku Dargovských hrdinov, v katastrálnom území Furča, na Exnárovej ulici č.10, súpisné číslo 960, parcelné číslo 3059 a 3060/4 , obec Košice.

 

Zdravotnícke zariadenie Košice Juh

       

Poliklinika JUH sa nachádza v mestskej časti Košice Juh, v katastrálnom území Južné mesto, na ulici Rastislavova 45, súpisné číslo 786, na pozemku registra C KN, parcela číslo 1887/2, obec Košice. Je jedným z najväčších zdravotníckych zariadení v meste Košice, v rámci ktorého pacienti nájdu široké...

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.04.2013 06:55
Upravené: 31.07.2013 09:52