Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Spravovaný majetok

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Budova bývalého zdravotného strediska Jasov

       

Budova – bývalého zdravotného zariadenia sa nachádza v katastrálnom území Jasov, súpisné číslo 178, na pozemku registra C KN, parcela číslo 158/2, obec Jasov, okres Košice – okolie.

 

Budova na ulici Československej armády 13 v Moldave nad Bodvou

       

Budova – bývalej starej polikliniky sa nachádza neďaleko centra mesta Moldava nad Bodvou, v katastrálnom území Moldava nad Bodvou, na ulici Československej armády 13, súpisné číslo 724, parcelné číslo 1345/1, obec Moldava nad Bodvou, okres Košice – okolie.

 

Dom vo Vyšnom Medzeve

       

Dom – bývalá škola v prírode sa nachádza v katastrálnom území Vyšný Medzev, na ulici Hrdinov Slovenského národného povstania č. 157, súpisné číslo 197, na pozemku registra C KN, parcela číslo 434/1, obec Vyšný Medzev, okres Košice – okolie.

 

Areál na Strojárenskej 3 v Košiciach

       

Areál sa nachádza v katastrálnom území Letná, na Strojárenskej ulici č.3, súpisné čísla 1062, 1063, 1064, 1065, 1067, 1068, 2480, na pozemkoch registra C KN, parcelné čísla 3205/3, 3205/1, 3205/2, 3205/4, 3205/6 a 3205/7, obec Košice.

 

Ostatné spravované nehnuteľnosti

       

1. Domov mládeže, Popradská č. 76, Košice, 2. pozemky v katastrálnom území Stráňany, 3. pozemky v katastrálnom území Spišská Nová Ves, 4. pozemky v katastrálnom území Cejkov.

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4] 

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2021 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.